PSP logo

Communicatie- Marketingadvies

Voor heel wat bedrijven geven we communicatie- en marketingadvies. Als "buitenstaander" hebben we een frisse kijken op de interne keuken.
Bij grotere projecten is het haast ondenkbaar om dit onderdeel over te slaan

Swot analyse

Een SWOT analyse (Strengths (sterkten), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen) geeft in een duidelijk schema de huidige en toekomstige situatie weer van het bedrijf. Dikwijls nemen we dit al kapstok om een campagne beter te kunnen oriënteren.

KMO portefuille

Door de Vlaamse Overheid werden we in 2017 erkend als advies agentschap voor Marketing en Communicatie. Dat wil zeggen dat onze klanten 30% van het factuurbedrag met betrekking tot advies gesubsidieerd krijgen. Wij helpen en ondersteunen hen bij het indienen van het subsidiedossier en de verder afhandeling.

Outsourcen van creatieve profielen

Soms kan het handig zijn om gedurende een tijd iemand bij de klant in kantoor te hebben. Dat kan een grafische vormgever zijn of een communicatie- en marketingexpert. Het werkt efficiënter en sneller.